Planirani radovi na gajenju šuma

Radovi na gajenju šuma sprovode se na površini od 1488,17 hektara i to u skladu sa Zakonom o šumama i važećim Osnovama gazdovanja šumama. Radovi na gajenju šuma predstavljaju sve stručne i planske radove na sprovođenju mera obnavljanja, nege i podizanja novih šuma. Planom gajenja šuma predviđeni su šumsko-uzgojni radovi koji predstavljaju osnovu principa održivog gazdovanja šumama i unapređenja šumskog fonda Nacionalnog parka „Đerdap“.

 

Radovi na gajenju šuma na području „Nacionalnog parka Đerdap“