English

Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“
19220 Donji Milanovac, Srbija
ul. Kralja Petra I broj 14а

 

I-mejloffice@npdjerdap.org

Telefoni:

Centrala: +381 (0)30 215 0066

Prijavnica: +381 (0)30 215 0070

Radna jedinica Tekija: +381 (0)19 804 180; +381 (0)19 804 181

Radna jedinica Dobra: +381 (0)12 669 142; +381 (0)12 669 143